Στις μέρες μας, οι διακρίσεις και η ρητορική μίσους που ενυπάρχουν στα διαδικτυακά μέσα μπορούν να τοποθετηθούν στην τομή πολλαπλών εντάσεων: είναι καταρχάς η έκφραση συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων εντός και μεταξύ διαφορετικών  κοινωνιών και κοινωνικών πλαισίων, αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο φέρουν την ιδιότητα να ‘μετασχηματίζουν’, επιφέροντας έτσι ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, και τέλος συνεπάγονται μια πολύπλοκη εξισορρόπηση μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της υπεράσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν είναι νέα φαινόμενα και, αν και καταδικάζονται δημοσίως, συχνά γίνονται ανεκτά στις ιδιωτικές συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα σε διαδικτυακά πλαίσια και περιβάλλοντα, όπως ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων, έχοντας υποστεί ενός είδους μετασχηματισμό προκειμένου να μετατραπούν -από ‘ορατές’- σε πιο ‘λανθάνουσες’ μορφές. Η νέοι, ως οι κυριότεροι χρήστες αυτών των ισότοπων, επηρεάζονται ιδιαίτερα και εκτίθενται σε ρατσιστικά μηνύματα, τα οποία με μορφή εικόνων, βίντεο και σχολίων κυκλοφορούν στις ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να παραπλανηθούν, δεδομένου ότι οι «συγκεκαλυμμένες» (συγκαλυμμένες) μορφές διάκρισης κρύβονται σε ψευδείς, ‘πολιτικά σωστές’ ομιλίες και εκφράσεις, όπως για παράδειγμα, στην έκφραση «δεν είμαι ρατσιστής, αλλά …». Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι ισότοποι αποτελούν ισχυρή μορφή μη τυπικής μάθησης και ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο, οι νέοι ειδικότερα, αμφισβητούνται από τα ρατσιστικά περιεχόμενα στο διαδίκτυο, το πρόγραμμα «Anti-discrimination Pack 2.0» έχει ως στόχο την παροχή καθοδήγησης και την προετοιμασία των εργαζομένων για τη νεολαία με σκοπό οι τελευταίοι να χρησιμοποιήσουν και να διαδώσουν το υλικό που δίνεται μέσα από τα αποτελέσματα του πρότζεκτ.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει:

  • στην διάδοση της μεθοδολογίας του πρότζεκτ ‘INTERNET: CREATIVELY UNVEILING DISCRIMINATION (I:CUD)’, το οποίο εκπονήθηκε από τον Ισπανικό Οργανισμό CEPS SOCIALS PROJECTS (http://digitaldiscrimination.eu/) και oνομάζεται ‘antidiscrimination pack’.
  • στην στήριξη των νέων, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι διαδικτυακοί χρήστες.
  • στην αξιολόγηση και στον προβληματισμό για τη μέχρι τώρα χρήση των τεχνολογικών καινοτομιών από τους νέους ανθρώπους, με απώτερο στόχο την θεμελίωση θετικών αλλαγών, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων και την καταπολέμηση κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς που εκφράζεται στις ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων.

Το έργο παρέχει έναν πρακτικό οδηγό για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αποκαλυφθούν οι λανθάνουσες μορφές διακρίσεων, υποδεικνύοντας επίσης το πώς οι διαδικτυακοί χρήστες μπορούν να γίνουν δημιουργικοί «pro-sumers», οι οποίοι δεν καταναλώνουν παθητικά ρατσιστικό περιεχόμενο, αλλά παράγουν ενεργά υλικό που είναι ικανό να  αντισταθμίσει τέτοιες αρνητικές συμπεριφορές.

Ως εκ τούτου, 6 οργανισμοί, που προέρχονται από την Ισπανία, την Κύπρο, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία (Dramblys (Συντονιστής), CIP Citizens In Power, EureCons Förderagentur GmbH, Fundacja Zielony Slon, CEPS PROJECTES SOCIALS και Kairos Europe Limited) θα συνεργαστούν με σκοπό  να ανανεώσουν την παλιά βερσιόν του ‘Anti-discrimination Pack’, δημιουργώντας έτσι νέα εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους για την καταπολέμηση του ρατσισμού, ακόμα και όταν αυτός εκφράζεται με λανθάνουσες μορφές.

Το έργο έχει χρηαμτοδοτηθεί από το πρόγραμμα Erasmus +,  KA2 Strategic Partnership in the Field of Youth (αριθ. 2016-2-ES02-KA2015-008301).