La discriminació digital i les expressions d’odi a les xarxes es situen en un punt mig de diversos factors de tensió: són l’expressió de conflictes entre diferents grups dintre de la societat i en relació amb ells mateixos; són un clar exemple  de com les tecnologies que, com l’Internet, tenen un important potencial transformador porten associades oportunitats i reptes; impliquen un equilibri complex entre drets i principis fonamentals, incloent-hi la llibertat d’expressió i la defensa de la dignitat humana.

El racisme i la discriminació no són fenòmens nous  i, tot i que són generalment condemnats públicament, es toleren sovint de forma privada en contextos online. Han patit una transformació, passant de ser visibles a tenir formes més latents, i es manifesten a les Xarxes Socials (SNS d’ara en endavant). Els joves, principals usuaris d’aquests espais, es troben especialment exposats als continguts discriminatoris i racistes (i, per tant, són afectats per aquests) que circulen per les SNS en forma d’imatges, vídeos i/o comentaris. Els usuaris poden ser fàcilment confosos, ja que les formes de discriminació es presenten “encobertes” (disfressades) rere falsos discursos “políticament correctes” com ara “jo no sóc racista, però…”. El projecte “Anti-Discrimination Pack 2.0”, tenint en compte que les SNS constitueixen un model d’aprenentatge no formal molt influent i que els continguts racistes online plantegen un repte per als joves i allò que els envolta, té com a objectiu el proporcionar orientació i preparar a les persones que treballen amb joves per a que aprenguin, utilitzin i comparteixin aquest conjunt de recursos contra la discriminació. Més concretament, el projecte té com a objectius:

  • Compartir la metodologia desenvolupada pel projecte INTERNET: CREATIVELY UNVEILING DISCRIMINATION (I:CUD), anomenada “antidicrimination pack” (realitzada per CEPS SOCIAL PROJECTS – http://digitaldiscrimination.eu);
  • Permetre que els joves esdevinguin usuaris digitals actius i responsables;
  • Avaluar l’ús que en fan (els joves) de la tecnologia, possibilitant el canvi i combatent la discriminació digital.

El projecte ofereix una guia pràctica sobre com desemmascarar les pràctiques discriminatòries ocultes, assenyalant-los el camí per a esdevenir “prosumers” creatius, que no es limitin a consumir continguts discriminatoris, sinó que produeixin material de forma activa per a contrarestar aquestes conductes.

El consorci està format per sis organitzacions de diferents estats membres de la UE. Dramblys (Coordinador) (Espanya), C.I.P Citizens In Power (Xipre), EureCons Förderagentur GmbH (Alemanya), Fundacja “Zielony Slon” (Polònia), CEPS PROJECTES SOCIALS (Espanya) i Kairos Europe Limited (Regne Unit) treballen conjuntament per a actualitzar el “Antidiscrimination Pack”, desenvolupant noves eines per a combatre el racisme i la discriminació online, alhora que oferint nous enfocaments per a abordar la diversitat social, ètnica, lingüística i cultural.
El projecte està finançat pel programa ERASMUS+, Associacions Estratègiques en l’àmbit de la Joventut (Ref: 2016-2-ES02-KA205-008301)