Emprant l’Internet, ets actiu, passiu o reactiu? L’impacte o, fins i tot, el mal causat pel nostre comportament és molt diferent per a cada cas.

 

Comportament actiu on-line

Un usuari que participa de forma activa i conscient, creant continguts i promovent o difonent les seves opinions mitjançant missatges, imatges escollides de manera deliberada i compartint informació en línia després de realitzar una investigació i reflexió. Tots podem ser usuaris actius de l’Internet. Podem crear els nostres propis missatges i fer que els nostres pensaments siguin escoltats. Podem elegir si compartim continguts que siguin discriminatoris o que no en siguin, però hem de comprometre’ns amb despertar la consciència dels altres vers la descoberta de formes ocultes de discriminació i amb la creació d’actituds positives en relació a aquests continguts on-line.

Comportament passiu on-line

Un usuari amb un comportament passiu és aquell que, després de mirar per sobre els continguts que troba a la xarxa, els comparteix sense abans analitzar i reflexionar sobre aquests continguts, creats per una tercera persona. Per exemple, poden difondre involuntàriament continguts discriminatoris compartint missatges d’altres en el seu propi perfil de Facebook, Twitter, Whatsapp,etc. Se’ls considera usuaris passius en tant que comparteixen allò que troben a la xarxa sense una reflexió prèvia sobre els continguts mateixos i les implicacions que aquests puguin tenir. Actuen com a seguidors de discursos, sense ser conscients que la seva actitud multiplica l’efecte del missatge. Qualsevol de nosaltres pot haver actuat com un usuari passiu de l’Internet en alguna ocasió, enllaçant o retuitejant quelcom sense una anàlisi o reflexió prèvia. Aquest contingut pot haver tingut (o no) un impacte negatiu en altres o en nosaltres mateixos. Hem de recordar que és millor ser un usuari actiu per tal d’evitar mals pels altres o, fins i tot, per a nosaltres mateixos.

Comportament reactiu on-line

Una actitud online reactiva pot consistir, per exemple, en iniciar una campanya contra un lloc web discriminatori o fer un comentari a Facebook sobre un acudit que tingui continguts explícitament estereotipadors. Per a actuar contra el que nosaltres considerem incorrecte podem tenir una actitud activa, reactiva o, fins i tot, reflexiva. Amb aquesta actitud podem reptar o, fins i tot, aturar una situació on-line que sigui discriminatòria i col·laborar en la visibilització de la discriminació oculta. Qualsevol de nosaltres pot ser un usuari reactiu de l’Internet en el nostre dia a dia, però hem d’aprendre a detectar les formes de discriminació ocultes i trobar mitjans, que siguin positius i no agressius, per a fer front a la discriminació.

Les Xarxes socials no creen cap contingut discriminatori per si mateixes, però faciliten que qualsevol contingut es propagui molt ràpidament, que arribi molt lluny i que abraci un gran i diversa audiència. Cal que siguem reflexius, conscients i empàtics amb nosaltres mateixos i amb els demés, tant quan som en entorns on-line com off-line, per a promoure actituds proactives amb les comunitats reals i digitals per a evitar la discriminació oculta i latent.

COM PARTICIPAR?

“Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, poden canviar el món” – Eduardo Galeano

Uneix-te a la nostra campanya en les xarxes socials fent servir  #InclusionPack i ajuda’ns a promoure aquesta causa i a difondre aquest missatge.

Quin és el teu missatge? Ens agradaria escoltar la teva història.

Estàs promovent alguna iniciativa o projecte dirigit a lluitar contra la discriminació online o estàs treballant en alguna iniciativa similar amb la participació de joves? Conèixes alguna iniciativa relacionada amb aquest tema? Explica’ns-la!

El consorci del projecte està recopilant bones pràctiques, dirigides a fer front/combatre la discriminació on-line a les Xarxes Socials. Aquestes iniciatives seran integrades al Manual “Anti Discrimination Pack 2.0”, que serà publicat el Novembre de 2017 i que oferirà una sèrie de recursos i eines per a abordar la discriminació on-line. Envia’ns un correu electrònic a l’adreça:  all.ears@dramblys.org