Czy jesteś aktywnym, pasywnym czy reagującym użytkownikiem Internetu? Wpływy i nawet zagrożenia naszego zachowania różnią się z przypadku na przypadek.

Aktywne zachowanie online

Użytkownik, który aktywnie angażuje się, świadomie tworzy treści i promuje lub upowszechnia swój punkt widzenia z bezpośrednim przesłaniem, celowo wybranymi obrazami oraz udostępnia informacje w sieci, tylko po uprzednim sprawdzeniu i refleksji. My wszyscy możemy stać się aktywnymi użytkownikami InternetuMożemy tworzyć własne przesłania i sprawić, aby nasze myśli zostały usłyszane. Możemy wybrać, czy udostępniać dyskryminacyjne czy antydyskryminacyjne treści, ale na pewno musimy zaangażować się w materiały online podnoszące świadomość oraz dowiedzieć się jak wytropić ukryte formy dyskryminacji i jak im przeciwdziałać za pomocą pozytywnego nastawienia.

Pasywne zachowanie online

Użytkownik charakteryzujący się pasywnym zachowaniem będzie przeglądał treści w sieci i udostępniał produkowane przez innych materiały bez uprzedniego sprawdzenia oraz refleksji. Pasywni użytkownicy mogą bezwiednie upowszechniać dyskryminacyjne treści na wiele różnych sposobów, na przykład udostępnianie wiadomości na Facebooku, Twitterze, Whatsuppie itp.
Takie zachowanie uznawane jest za „pasywne”, ponieważ ci użytkownicy udostępniają materiały z sieci bez zastanowienia się nad treścią tych przekazów czy też implikacji, które mogą potencjalnie za sobą nieść. Pasywni użytkownicy przybierają rolę „followersów” rozmów, bez świadomości, że ich postawa ma efekt mnożnikowy. My wszyscy czasami bywaliśmy pasywnymi użytkownikami Internetu, poprzez polubienia lub przepisywanie czegoś bez uprzedniego sprawdzenia lub przemyślenia; to może lub nie, mieć negatywny wpływ na innych lub nawet na nas samych. W każdym wypadku, musimy pamiętać, że aby zapobiec skrzywdzeniu kogoś lub siebie, najlepiej jest być aktywnym użytkownikiem sieci.

Reagujące zachowanie online

Przykładem reagującego zachowania na treści w sieci mogłoby być stworzenie kampanii przeciwko dyskryminacyjnym witrynom internetowym lub wstawienie komentarza na Facebooku pod żartem domniemanie stereotypizującym. Podejmowanie działania przeciwko temu, co postrzegamy jako niewłaściwe, może być aktywnym, reagującym, jak również odruchowym podejściem. Z takim reagującym zachowaniem możemy rzucić wyzwanie lub nawet przerwać otwartą dyskryminację i podnieść świadomość o dyskryminacji ukrytej. Każdy z nas może być reagującym użytkownikiem w codziennym kontekście, jednakże my wszyscy musimy nauczyć się jak wykrywać ukryte formy dyskryminacji i odnaleźć pozytywne, nieagresywne formy jej kwestionowania i przeciwdziałania.

Portale społecznościowe nie tworzą dyskryminacyjnych treści, ale umożliwiają szybkie i dalekosiężne rozpowszechnianie każdego rodzaju treści. Aby uniknąć rozpowszechniania się dyskryminacyjnych treści w sieci, musimy działać odruchowo, przytomnie i empatycznie w stosunku do siebie i innych, zarówno online, jak i offline. Aby ukryta i otwarta dyskryminacja została zakwestionowana i zlikwidowana, musimy również promować aktywne i reagujące postawy wśród realnych i cyfrowych społeczności.

Jak się włączyć?

“Wielu małych ludzi, w małych miejscach, robiąc małe rzeczy, może zmienić świat” Eduardo Galeano.

Dołącz do konwersacji na portalach społecznościowych używając #InclusionPack I pomóż nam promować ideę! Roześlij wiadomość!

Jaka jest Twoja wiadomość? Chcielibyśmy usłyszeć Twoją historię.

Czy promujesz lub jesteś koordynatorem inicjatywy lub projektu, który dotyka walki z dyskryminacją w sieci lub pracujesz nad podobną inicjatywą, która włącza młodych ludzi? Czy słyszałeś lub znasz pokrewne inicjatywy lub projekty? Chcielibyśmy się z Tobą skontaktować!

Projekt zbiera dobre praktyki dotyczące zwalczania dyskryminacji w mediach społecznościowych. Praktyki oraz inicjatywy będą włączone do Pakietu antydyskryminacyjnego (Anti- doscrimination Pack 2.0), który będzie opublikowany w listopadzie 2017. Pakiet dostarczy narzędzi oraz źródeł do adresowania tematu dyskryminacji online.