Spotkanie partnerów projektu miało miejsce w dniach 17-18 luty 2018 w Albacete, Hiszpania. Zorganizowane zostało w Youth Centre of Albacete. Obecni byli przedstawiciele wszystkich organizajci partnerskich: Dramblys (hiszpański koordynator), C.I.P. Citizens in Power (Cypr), EureCons (Niemcy), Green Elephant Foundation (Polska), CEPS Projectes Socials (Hiszpania/Katalonia) i Kairos Europe Ltd. (UK).

Tematem spotkania „kick-off” było uzgodnienie faz realizacji projektu, który z założenia podzielony jest na trzy etapy. Omówiliśmy też sprawy organizacyjne związane z kolejnymi tzw mobilnościami, tj. szkoleniem w Polsce.

CEPS Projectes Socials (Hiszpania/Katalonia) przedstawił partnerom główne założenia, zadania i produkty wykonane w ramach projektu, który był dla nas głównym punktem startu podczas wspólnych prac nad obecnym projektem – “Internet: Creatively Unveiling Discrimination” (ICUD). Projekt rozbijał na części pierwsze zagadnienie dyskryminacji w internecie, lokalizował punkty zapalne i w jego ramach zostały opracowane materiały szkoleniowe dla pracowników młodzieżowych, jak również dla rodziców i samej młodzieży: http://digitaldiscrimination.eu/

Jednocześnie zgodziliśmy się, ze nasz obecny projekt „Anti-discrimination Pack 2.0” powinien opierać się na podobnych założeniach i konstrukcji.