Kategoria: Bez kategorii

Dobre praktyki w Polsce

W ramach projektu podjęliśmy próbę zlokalizowania podobnych działań „na krajowym podwórku”. Każdy z partnerów projektu wyszukiwał organizacje i akcje działające w sferze zainteresowania projektu. Zlokalizowane przez nas w całej sieci partnerskiej akcje mające na celu przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji, ujęliśmy na liście będącej częścią materiałów opublikowanych na stronie projektu. Załączamy je również poniżej:   1. Tytuł: Prism project Organizator: projekt UE  – partner wiodący ARCI (Włochy); partnerzy z Hiszpanii – SOS Racismo Gipuzkoa i Uniwersytet Barceloński Grupa docelowa: młodzież (14 – 25) Formy aktywności: warsztaty, treningi Dlaczego jest skuteczna? Na potrzeby tego materiału edukacyjnego dla młodzieży dotyczącego nowych mediów, używane są także różne rodzaje narzędzia multimedialne przystosowane do tych odbiorców. Problem, do którego się odnosi: przeciwdziałanie mowie nienawiści w nowych mediach Język i kraj: UE (Włochy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Rumunia) Rodzaj materiału: manifest Prism, gify, zestaw materiałów edukacyjnych Zastosowanie: http://www.prismproject.eu/   2. Tytuł: Educando en igualidad – Escuela Organizator: Educatolerancia www.educatolerancia.com Grupa docelowa: dzieci i młodzież Formy aktywności: zajęcia szkolne Dlaczego jest skuteczna? Używa multimediów do przedstawienia najczęstszych problemów związanych z przemocą na tle płciowym w internecie i poza nim. Problem, do którego się odnosi: dyskryminacja na tle płciowym Język i kraj: hiszpański, Hiszpania Rodzaj materiału: metodyka dla nauczycieli, wideo, materiał edukacyjny… Zastosowanie: http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/SuplementoEscuela.pdf   3. Tytuł: PROXI – Proyecto Online contra la Xenofobia y la Intolerancia en Medios Digitales Organizator: Grupa docelowa: ogólna Formy aktywności: zbiór przykładów...

Read More

Warsztat pilotażowy z Krakowie 17.08.2017

W ramach realizacji niniejszego projektu, każda z organizacji partnerskich zobowiązana jest do prowadzenia w swoim regionie działania warsztatów testujących opracowywane metody szkoleniowe z młodzieżą i osobami pracującymi z młodzieżą. Jeden z takich warsztatów został zorganizowany w Polsce, w Krakowie, w dniu 17.08.2017. Prowadząca, Paulina Drzał. Temat i program:   NVC online – wprowadzenie do wolnego od przemocy pojęcia komunikacji i jego możliwego zastosowania w komunikacji w sieci Słowa klucze: wychowawca pracujący z młodzieżą, Rosenberg, NVC, język miłości, hejty, NVC online Wprowadzenie: W sieci pełno jest tzw. hejtów, a ile w porównaniu do nich możemy znaleźć przykładów języka miłości? Ta aktywność ma na celu zastanowienie się , jak mógłby wyglądać inny język używany w komunikacji w sieci oraz jak można byłoby zmienić sposób, w jaki odpowiadamy innym w trakcie interakcji w sieci.   Główne założenia: Dostarczenie wychowawcom odpowiednich informacji i narzędzi do wprowadzenia i promowania pokojowej komunikacji w sieci oraz zachęcenia do niej innych. Cele: Zastanowienie się nad różnymi sposobami komunikacji online Wyszukanie i przeanalizowanie różnych przykładów miłych komentarzy w Internecie Wprowadzenie konceptu wolnej od przemocy komunikacji Zastanowienie się nad możliwym wprowadzeniem konceptu wolnej od przemocy komunikacji do interakcji online   Ćwiczenia: Przykłady mowy nienawiści i języka miłości + dyskusja Uczestnicy tego warsztatu mają za zadanie wyszukanie w sieci przykładów mowy nienawiści i miłych komentarzy. Pracują w małych grupach (maksymalnie trzyosobowych). Powinni oni sami zdefiniować pojęcie miłych komentarzy. Wyniki tego...

Read More

Spotkanie partnerskie „kick-off” w Albacete, Hiszpania

Spotkanie partnerów projektu miało miejsce w dniach 17-18 luty 2018 w Albacete, Hiszpania. Zorganizowane zostało w Youth Centre of Albacete. Obecni byli przedstawiciele wszystkich organizajci partnerskich: Dramblys (hiszpański koordynator), C.I.P. Citizens in Power (Cypr), EureCons (Niemcy), Green Elephant Foundation (Polska), CEPS Projectes Socials (Hiszpania/Katalonia) i Kairos Europe Ltd. (UK). Tematem spotkania „kick-off” było uzgodnienie faz realizacji projektu, który z założenia podzielony jest na trzy etapy. Omówiliśmy też sprawy organizacyjne związane z kolejnymi tzw mobilnościami, tj. szkoleniem w Polsce. CEPS Projectes Socials (Hiszpania/Katalonia) przedstawił partnerom główne założenia, zadania i produkty wykonane w ramach projektu, który był dla nas głównym punktem startu podczas wspólnych prac nad obecnym projektem – “Internet: Creatively Unveiling Discrimination” (ICUD). Projekt rozbijał na części pierwsze zagadnienie dyskryminacji w internecie, lokalizował punkty zapalne i w jego ramach zostały opracowane materiały szkoleniowe dla pracowników młodzieżowych, jak również dla rodziców i samej młodzieży: http://digitaldiscrimination.eu/ Jednocześnie zgodziliśmy się, ze nasz obecny projekt „Anti-discrimination Pack 2.0” powinien opierać się na podobnych założeniach i konstrukcji....

Read More

Sprawozdanie ze szkolenia osób pracujących z młodzieżą „Anti-discrimination Pack 2.0” 29.05 ― 03.06.2017 Zakopane, Polska

W ramach realizacji projektu partnerstwa strategicznego Erasmus+ „Anti-discrimination Pack 2.0” przewidziana została tzw. mobilność osób pracujących z młodzieżą w organizacjach partnerskich celem zapoznania wszystkich zespołów z pracą partnerów i zaprojektowanymi przez nich modułami warsztatowymi. Szkolenie organizowane przez Fundację „Zielony Słoń”, a prowadzone przez organizację koordynującą Dramblys, zostało ulokowane w Zakopanym, w dniach 29.05 ― 03.06.2017 Zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem i agendą szkolenia, zajęcia odbyły się jak rozrysowano na poniższym sprawozdaniu. 29 maja 9:30 ― 11:00 Przyjazdy. 15:30 ― 17:00 Spotkanie z trenerami. Osoby, które przyjechały zaproszone zostały do gry w połączenia, by trochę się nawzajemn poznać. Gra polegała na tym, że każdy kto poczuł się powiązany z czymś wspomnianym przez poprzednią osobę – w odniesieniu do tego połączenia mógł powiedzieć kilka słów o sobie. Większość zgromadzonych połączyło jedzenie. Prawie wszyscy wspomnieli o zamiłowaniu do różnych rodzajów pożywienia. 17:15 ― 18:45 Ponieważ nie wszyscy uczestnicy dotarli na miejsce, prowadzący zdecydowali się przełożyć prezentację programu na następny dzień. Uczestnicy mieli dłuższą przerwę na lunch. 20:00 Po kolacji rozpoczął się polski wieczór. Góralski zespół zapewnił uczestnikom zabawę przy tradycyjnej muzyce. Mieli oni okazję pośpiewać oraz uczestniczyć w krótkiej lekcji góralskiego tańca. Wszyscy świetnie się bawili i byli przepełnieni pozytywną energią. Organizatorzy przygotowali również stół z tradycyjnymi, polskimi daniami i napojami.   30 maja 9:30 ― 11:00 Dzień rozpoczął się śniadaniem. Później wszyscy zostali poproszeni o dobranie się w pary z osobami, z...

Read More