W ramach realizacji niniejszego projektu, każda z organizacji partnerskich zobowiązana jest do prowadzenia w swoim regionie działania warsztatów testujących opracowywane metody szkoleniowe z młodzieżą i osobami pracującymi z młodzieżą. Jeden z takich warsztatów został zorganizowany w Polsce, w Krakowie, w dniu 17.08.2017. Prowadząca, Paulina Drzał.

Temat i program:

 

NVC online – wprowadzenie do wolnego od przemocy pojęcia komunikacji i jego możliwego zastosowania w komunikacji w sieci

Słowa klucze: wychowawca pracujący z młodzieżą, Rosenberg, NVC, język miłości, hejty, NVC online

Wprowadzenie: W sieci pełno jest tzw. hejtów, a ile w porównaniu do nich możemy znaleźć przykładów języka miłości? Ta aktywność ma na celu zastanowienie się , jak mógłby wyglądać inny język używany w komunikacji w sieci oraz jak można byłoby zmienić sposób, w jaki odpowiadamy innym w trakcie interakcji w sieci.

 

Główne założenia: Dostarczenie wychowawcom odpowiednich informacji i narzędzi do wprowadzenia i promowania pokojowej komunikacji w sieci oraz zachęcenia do niej innych.

Cele:

  • Zastanowienie się nad różnymi sposobami komunikacji online
  • Wyszukanie i przeanalizowanie różnych przykładów miłych komentarzy w Internecie
  • Wprowadzenie konceptu wolnej od przemocy komunikacji
  • Zastanowienie się nad możliwym wprowadzeniem konceptu wolnej od przemocy komunikacji do interakcji online

 

Ćwiczenia:

  • Przykłady mowy nienawiści i języka miłości + dyskusja

Uczestnicy tego warsztatu mają za zadanie wyszukanie w sieci przykładów mowy nienawiści i miłych komentarzy. Pracują w małych grupach (maksymalnie trzyosobowych). Powinni oni sami zdefiniować pojęcie miłych komentarzy. Wyniki tego badania prezentowane są całej grupie. Dyskusja prowadzona jest na temat czym są miłe komentarze, jak one wyglądają oraz jakie słowa są użyte do wyrażenia ich. Słowa klucze miłych komentarzy zapisywane są na tablicy demonstracyjnej.

  • Nagranie prezentujące Rosenberga i jego teorie

Uczestnicy mają okazję obejrzeć wideo prezentujące Marschalla Rosenberga tłumaczącego swoją teorię porozumienia bez przemocy podpartą przykładami z jego pracy. Po obejrzeniu nagrania, uczestnicy mają czas na komentowanie. Zachęca się ich do podsumowania tego co usłyszeli, co zrozumieli, podzielenia się własnymi doświadczeniami oraz wyrażenia swojego zdania na temat teorii porozumienia bez przemocy. Koncept ten jest również prezentowany przez osobę pomagającą przy tym ćwiczeniu. Uczestnicy dostają materiały z podstawowym opisem zagadnienia.

  • Koncept Rosenberga w sieci

Osoba pomagająca przy tym ćwiczeniu zachęca uczestników do przeprowadzenia dyskusji na temat jak ten koncept może zostać użyty w kontekście interakcji pomiędzy użytkownikami w sieci. Pada również pytanie, czego możemy się z niego nauczyć oraz jak wprowadzić go do świata internetowego.