W ramach realizacji projektu partnerstwa strategicznego Erasmus+ „Anti-discrimination Pack 2.0” przewidziana została tzw. mobilność osób pracujących z młodzieżą w organizacjach partnerskich celem zapoznania wszystkich zespołów z pracą partnerów i zaprojektowanymi przez nich modułami warsztatowymi.

Szkolenie organizowane przez Fundację „Zielony Słoń”, a prowadzone przez organizację koordynującą Dramblys, zostało ulokowane w Zakopanym, w dniach 29.05 ― 03.06.2017

Zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem i agendą szkolenia, zajęcia odbyły się jak rozrysowano na poniższym sprawozdaniu.

29 maja

9:30 ― 11:00

Przyjazdy.

15:30 ― 17:00

Spotkanie z trenerami. Osoby, które przyjechały zaproszone zostały do gry w połączenia, by trochę się nawzajemn poznać. Gra polegała na tym, że każdy kto poczuł się powiązany z czymś wspomnianym przez poprzednią osobę – w odniesieniu do tego połączenia mógł powiedzieć kilka słów o sobie. Większość zgromadzonych połączyło jedzenie. Prawie wszyscy wspomnieli o zamiłowaniu do różnych rodzajów pożywienia.

17:15 ― 18:45

Ponieważ nie wszyscy uczestnicy dotarli na miejsce, prowadzący zdecydowali się przełożyć prezentację programu na następny dzień. Uczestnicy mieli dłuższą przerwę na lunch.

20:00

Po kolacji rozpoczął się polski wieczór. Góralski zespół zapewnił uczestnikom zabawę przy tradycyjnej muzyce. Mieli oni okazję pośpiewać oraz uczestniczyć w krótkiej lekcji góralskiego tańca. Wszyscy świetnie się bawili i byli przepełnieni pozytywną energią. Organizatorzy przygotowali również stół z tradycyjnymi, polskimi daniami i napojami.

 

30 maja

9:30 ― 11:00

Dzień rozpoczął się śniadaniem. Później wszyscy zostali poproszeni o dobranie się w pary z osobami, z którymi rozmawali najmniej poprzedniego wieczora. Po kilku minutach uczestnicy mieli za zadanie przedstawić grupie swojego partnera oraz powiedzieć o nim kilka słów. Następnie ustalone zostały zasady obowiązujące w trakcie projektu oraz przedstawiono oczekiwania i reguły. Następnie Amaya z organizacji DRAMBLYS wprowadziła wszystkich w project Anti-discrimination Pack 2.0.

11:30 ― 13:00

Sesja poprowadzona przez Davida z organizacji CEPS rozpoczęła się od wprowadzenia do projektów ICUD oraz Anti-discrimination Pack 2.0. Zaproponował on wiele nowoczesnych sposobów na walkę z dyskryminacją w Internecie. Przedstawionych zostało wiele informacji na temat tego czym jest Internet i jak on działa. Słuchacze odkryli, że Internet daje ludziom fałszywe wrażenie wolności.

Podczas sesji pracowano też w grupach – uczestnicy zostali podzieleni na grupy i mieli za zadanie wybrać wartości, które ich zdaniem są najważniejsze podczas pracy zespołowej. Następnie na podstawie swoich wyborów mieli zrobić „ludzką rzeźbę” przedstawiającą te wartości. Uczestnicy prezentowali otwartość, słuchanie siebie nawzajem, równość, znajdowanie wspólnych celów oraz szacunek.

15:30 ― 18:45

David wytłumaczył na czym polega otwarta oraz ukryta dyskryminacja. Zaprezentował uczestnikom wiele sposobów na walkę z agresją online oraz dyskryminacją. Przeprowadzono dyskusję o popularnych w Internecie wyzwaniach, przez które ludzie czują się źle i bezwartościowo, które w wielu przypadkach prowadzą do depresji i samobójstw. Później, podzieleni na grupy uczestnicy wyszukiwali w sieci przeróżnych wyzwań by przekonać się co dzieje się w Internecie. Po kilkunastu minutach wszyscy prezentowali wyniki swoich poszukiwań i dyskutowali o tym, co znaleźli. Znalezione wyzwania w większości dotykały tematu dyskryminacji, jednak poruszone zostały także tematy standardów piękna, idei trollingu itp.

 

31 maja

9:30 ― 11:00

Po śniadaniu, uczestnicy podzielili się z grupą dobrymi wiadomościami z dnia poprzedniego. Następnie, Lina z organizacji DRAMBLYS rozpoczęła warsztaty na temat autoportretów i zdjęć. Najpierw pokazała kilka selfies uczestników i mówiła o emocjach, które są ukazane na fotografiach. Pomogła również uczestnikom znaleźć odpowiedzi na kilka pytań. Jak możemu wykorzystać selfie? Jak włączają one nienawiść? Jaka jest ich rola na portalach społecznościowych?

Następnie podzieleni na grupy uczestnicy mieli za zadanie znaleźć sposób na to, jak użyć selfie by zwrócić uwagę ludzi na tematy dyskryminacji oraz nienawiści. Powstało wiele ciekawych pomysłów np. robienie sobie zdjęcia każdego dnia, by pokazać zmiany na twarzy i w emocjach.

11:30 ― 13:00

Lina włączyła film ukazujący sztukę projektu “Inside Out”. Film nakręcony został by pokazać zamysł projektu, którą jest danie ludziom szansy by podzielić się ze swiatem swoim portretem oraz tym, za czym się opowiadają, w co wierzą. Każdy może się przyłączyć do tego dzieła, którego zadaniem jest użycie fotografii jako sposobu podzielenia się ze światem nieopowiedzianymi historiami oraz przedstawienie obrazu człowieka w jego środowisku.

Uczestnicy dyskutowali na temat filmu a następnie zostali poproszeni o zrobienie selfie z opisem tego, za czym się opowiadają i o co chcą walczyć.

 

15:30 ― 18:45

Głównym tematem sesji było pytanie czy potrafimy rozpoznać walczyć z dyskryminacją w sieci. Heshani z organizacji Kairos Europe mówiła o ofiarach dyskryminacji oraz tym, że każdy może zostać zraniony w fizycznym oraz psychicznym wymiarze. Po wysłuchaniu prezentacji oraz przedyskutowaniu kilku istotnych kwestii uczestnicy zostali zaproszeni do wykonania cwiczenia. Heshani zaprezentowała dwa zdjęcia dziewcząt i poprosiła słuchaczy aby pomyśleli nad przykładowymi komentarzami, jakie mogli pozostawić pod zdjęciami ludzie. Wszyscy podzielili się swoimi pomysłami z resztą grupy po czym Heshani pokazała prawdziwe komentarze. Uczestnicy byli wstrząśnięci tym, jak wiele nienawiści i przejawów dyskryminacji było zawartych w komentarzach.

 

1 czerwca

9:30 ― 11:00

Dzień zaczął się prezentacją przygotowaną przez członków organizacji CIP. Mowa była o selfie oraz różnych historiach zaczerpniętych z życia na portalach społecznościowych. Uczestnicy mieli szansę stworzyć coś wspólnie – szablon profilu na Facebooku, z jego wszystkimi częściami składowymi tj. sekcja komentarzy, zdjęcie profilowe, tablica, itp.

11:30 ― 13:00

Uczestnicy zostali wprowadzeni w możliwą przemoc rozwijaną poprzez portale społecznościowe. Następnie wszyscy mieli za zadanie stworzyć postać używając poprzednio wykonanego szablonu profilu. Kiedy profile były gotowe podzielono uczestników na trzy typy komentujących: zarówno prześladowców jak i sprzymierzeńców. Uczestnicy mogli zostawiać swoje komentarze pod stworzonymi profilami wcielając się w rolę zwolenników, despotów lub neutralnych obserwatorów.

15:30 ― 17:00

Martin z organizacji EuroCons rozpoczął sesję prezentacją na temat zagrożeń spowodowanych przez portale społecznościowe oraz ich zapobieganiu. W połowie nastąpiła krótka przerwa by przeprowadzić ćwiczenie. Wszyscy zapisali na flipcharcie swoje pomysły, jakie mogą być zagrożenia płynące z Internetu oraz portali społecznościowych. Następnie wszystkie pomysły wspólnie przedyskutowano.

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy i otrzymali zadanie. Mieli opisać zjawisko cyber-groomingu, cyber-mobbingu, przekrętu, kradzieży tożsamości, phishingu, zakazanych treści, złośliwego oprogramowania, sieci bot, oraz polityki prywatności. Podzielili się swoimi wynikami z resztą grupy ucząc się nowych metod korzystania z Internetu.

17:15 ― 18:00

Uczestnicy znów podzieleni na grupy szukali przejawów nienawiści w internecine. Każda grupa opracowywała inny portal społecznościowy (Twitter, Facebook, Youtube oraz Instagram). Byli zszokowani jak łatwo jest znaleźć przykłady jawnej dyskryminacji, jednak poczuli też ulgę widząc komentarze przeciwstawiające się internetowej nienawiści.

 

2 czerwca

9:30 ― 13:00

Paulina z Fundacji “Zielony Słoń” podzieliła uczestników na dwie grupy. Mieli za zadanie przygotować krótki raport lub prezentację o międzynarodowych kampaniach walczących z dyskryminacją w społeczeństwie oraz Internecie. Grupy zaprezentowały m.in. kampanię „Click it out”. Wspomniana została również anty-rasistowska kampania w Brazylii, kampania „Use Your Head” sprzeciwiająca się przemocy internetowej itp.

Następnie Paulina przestawiła najważniejsze różnice między dyskryminacją cyfrową i internetową.

15:30 ― 17:00

Podczas przerwy obiadowej, uczestnicy mieli za zadanie przeprowadzić burzę mózgów na temat tego, jak zachęcić młodych ludzi do wzięcia udziału w kampaniach anty-dyskryminacyjnych. Kilka propozycji zostało podanych podczas sesji; usunąć lub zmienić bardzo brutalne gry takie jak GTA, włączyć w działania celebrytów i gwiazdy, którzy są autorytetami w społeczeństwie, prowadzić kampanie w szkołach, organizować wykłady, przeprowadzać ankiety i organizować rozmowy z ofiarami dyskryminacji (byłoby to bardziej interesujące niż sztywne przemowy).

W końcowym ćwiczeniu, uczestnicy zostali ponownie podzieleni na grupy. Przeszukiwali Internet w poszukiwaniu „przemówień nienawiści” oraz „przemówień miłości”.

17:15 ― 18:45

Uczestnicy dzielili sie swoimi doświadczeniami oraz tym, czego nauczyli się w trakcie trwania projektu. Podzielili się opiniami o warsztatach oraz podpowiedzieli, co można by ulepszyć i usprawnić. Rozmawiali również o planach na przyszłość i tym, jak wykorzystają nabytą w trakcie kursu wiedzę w życiu codziennym.

 

3 czerwca

Odjazdy.